KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKALARI

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesinin, sürdürülebilir gelişmenin gerekli şartları arasında yer aldığına inanıyoruz. İçinde yaşadığımız topluma değer yaratmayı temel sorumluluk alanlarımızdan biri olarak görür ve bu çerçevede eğitimden spora, çevreden sanata kadar pek çok alanda sosyal sorumluluk çalışmaları yürütürüz.

Kurumsal sorumluluğunun bilincinde bir şirket olarak, her faaliyetimizde ülkemizin kalkınması, toplumun gelişimi, çevrenin korunması ve desteklenmesi konularında aktif görev alıyor ve geleceğe yatırım yapıyoruz.

AR-GE faaliyetlerinde proaktif çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Üniversite, TÜBİTAK ve Sanayii İşbirlikleri konularında görev almakta, özellikle enerji verimliği ve çevreye duyarlı ürünler konularında çalışmalar yürütmekte ve inovatif fikirleri desteklemekteyiz.

İnsan kaynağımız, sürdürülebilir büyümemizin en önemli unsurudur. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş ve özel yaşam dengesini gözetiriz. Çalışanlarımıza sistematik çözümler üreterek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

Dünyamızı ve çevremizi korumak için tüm Ulusal ve Uluslararası Yönetmeliklere uygun olarak çalışırız. Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkilere karşı en iyi çevresel çözümleri uygular, çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olur, çevre bilinci sorumluluğunu sürekli arttırarak yönetiriz. Tüm bölümlerimiz, faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.

Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz. Toplum ile ortak projeler geliştirir, faaliyetlerimiz hakkında bilgiler verir, yeni teknolojileri yakından takip ederiz. Okullar bizim için geleceğimiz inşa etmede önemli yerlerdir. Bu nedenle okullar ile işbirliği yapar, ortak projeler geliştirir, okuma imkanı olmayan çocuklarımızı çıraklık okulu ile hayata kazandırırız.

Tüm çalışmalarını sistematik olarak yönetmeyi bir politika haline getiren Hema, faaliyetleri kapsamındaki yönetim sistemlerini uygulamakta, sürekliliğini sağlamak için de belgelendirilmektedir. Bu kapsamda şirketimizde ISO 9001, IATF 16949, AS 9100, AQAP 2110, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 ve ISO 27001 sertifikaları mevcuttur.

Kurumsal sosyal sorumluluk aktivitelerimizi çalışanlarımız ile QDMS programı üzerinden, kamuoyu ile web sitemiz üzerinden paylaşırız.