BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Savunma Sanayi, Ziraat, Maden, Traktör, İş Makinaları ve Otomotiv İmalat Sanayisi konusunda dünya markası olmayı kendisine hedef edinmiş Hema Şirketlerinin,

  • Bilgilerini gizlilik, bütünsellik ve erişilebilirlik içinde değerlendirmek,
  • Önemli bilgilerini içeriden ve dışarıdan gelebilecek tüm tehditlere karşı korumak,
  • Çalışanlarını eğiterek fiziksel ve elektronik ortamdaki bilgilerin güvenliğini sağlamak ve riskleri azaltmak,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili yönetmelikler, müşteri / sözleşme istekleri ve diğer gereklilikleri yerine getirmek,
  • Yönetim tarafından, sistemin yürütülmesi ve sürekli geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamak ve gerekli desteği vermek

Temel Bilgi Güvenliği Politikasıdır.