EĞİTİM VE GELİŞTİRME

Hattat Holding çalışanları işe başladıkları gün itibariyle eğitim sürecimize dahil olurlar. Oryantasyon programıyla başlayan bu eğitim sürecinin asıl amacı, Hattat Holding A.Ş. ve şirketlerinde, gruba yeni katılan personeli, grubun genel yapısı, iş yapma usulleri ve çalışma düzenleri hakkında bilgilendirmek, işe uyum sürecinin önceden belirlenen plana uygun yürütülmesi ve yönlendirilmesini sağlamaktır.

Hattat Holding A.Ş. ve şirketlerinin hedefleri, organizasyonun ihtiyaçları kapsamında; Çalışanların kişisel gelişim planı çerçevesinde, en yüksek performansa ulaşmak amacıyla, bilgiye ve beceriye dayalı olarak yıllık eğitim planları oluşturulur.

Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerinin sağlanması için fırsat eşitliği gözeten bir sistemimiz vardır.

ÇIRAKLIK OKULU

Çıraklık Okulumuz 1992 yılından bu yana her Eylül ayında Eğitim ve Öğretimine başlar. Teorik eğitimler Çerkezköy Çıraklık eğitim Merkezinde, Pratik eğitimler ise şirketimizde Usta Öğreticiler nezaretinde verilmektedir. Eğitim süresi 3 yıldır. Eğitim sürecinde yapılan sınavlarda başarılı olan öğrencilere MEB ( Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından Makine teknolojisi Alanı Bilgisayarlı CNC İmalat Dalında kalfalık belgesi verilir.

Ön kayıtlar için; 01 Temmuz – 15 Temmuz tarihleri arasında çırak öğrenci adaylarının velileri ile birlikte İnsan Kaynakları Müdürlüğümüze doğrudan başvuru yapmaları gerekmektedir.

Hema Endüstri A.Ş.’de çırak öğrenci olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

a) 14 yaşını doldurmuş, 18 yaşından gün almamış olmak.

b) Açık liseye kayıtlı olmak.

c) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak.

d) Şirketimizde yapılan yazılı ve sözlü mülakatta başarılı olmak.

YAZ STAJ PROGRAMI

Üniversite, MYO ve Teknik Lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Yaz Staj Programı ile Okul-sanayi işbirliği sağlanarak gerek öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalarına gerekse potansiyeli yüksek kişilerin belirlenip, istihdam kaynaklarının zenginleşmesi amaçlanmıştır.

Staj dönemi Haziran-Eylül ayları arasındadır. Yaz staj programına dahil olabilmek için öğrencinin zorunlu stajının olması temel şartı oluşturur. Nisan ayında Eğitim Bölümünün yürüttüğü staj görüşmeleri sonucu stajı onaylanan öğrenciler gerekli belgeleri ve şartları sağlayarak belirlenen dönemlerde stajlarına başlar.

Staj yapmak isteyen öğrenciler 01 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında web sitemizdeki başvuru formunu doldurarak staj başvurusu yapabilirler.

BECERİ EĞİTİMİ

Hattat Holding ve şirketlerinde meslek ve ticaret lisesi son sınıf öğrencilerine yönelikgerçekleştirilen Beceri Eğitimi Programı Okul/kurum müdürlüğü ve şirket işbirliği ile yürütülür. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine uygun olarak, işletmede yapılacak Beceri Eğitimi esaslarını düzenlemek amacıyla Okul/kurum müdürü ile işveren veya işveren vekili arasında sözleşme imzalanır. Eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte öğrenciler haftada üç gün işletmede Beceri Eğitimi, haftada iki gün okul da teorik eğitim alırlar.

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Hema Endüstri A.Ş. üniversiteler ile yaptığı protokoller çerçevesinde hem şirketimize, hem üniversitelere, hem de üniversite öğrencilerine karşılıklı katma değer sağlayarak Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları yürütmektedir. Üniversiteler ile kariyer günleri seçme ve yerleştirme etkinliklerine katılmayı sosyal ilke olarak kabul ederiz.