EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ

Sürdürebilir performansın güvence altına alınmasına yönelik 2003 yılında “Süreç Yönetimi Yaklaşımı” uygulanmaya başlatıldı.

Yalın Yönetim, Altı Sigma, Hema Üretim Yönetim Sistemi ve EFQM Mükemmellik Modeli uygulamaları ile bugün gelinen noktada gerek Holding şirketleri gerekse Türkiye otomotiv sektörü için referans olabilecek iyi uygulama seviyesine çıkartmayı başarmıştır.

Performansa, müşterilere, çalışanlara ve topluma yansıyan mükemmel sonuçlar, politika ve stratejinin, çalışanların, kaynakların ve süreçlerin uygun bir liderlik anlayışıyla yönlendirildi. Hema Endüstri, gelişimin ilerlemesi için gerekli olan gücünü 3000'in üzerindeki tecrübeli ve eğitimli personelinden almaktadır. Hema Endüstri, mükemmellik yolcuğuna kararlılıkla devam etmektedir.

2011 yılında KalDer ile karşılıklı “Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi” imzalanması ile başladığımız EFQM mükemmellik yolculuğumuza tüm paydaşlarımız ile birlikte yön verdik. 2012 yılının “Toplam Kalite Yılı” olarak ilan edilmesiyle bu yolculuktaki kararlılığımızı da göstermiş olduk.

24-28 Eylül 2012 tarihleri arasında konularında uzman 8 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen dış değerlendirme sonucunda Ulusal Kalite Ödül sürecinde finale kalarak 21 Kasım 2012 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen ödül töreninde KalDer ve TÜSİAD tarafından “EFQM Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız” belgesi ile ödüllendirildik.