ÇEVRE, ENERJİ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Savunma Sanayi, Ziraat, Maden, İş Makinaları ve Otomotiv İmalat Sanayisi konusunda dünya markası olmayı kendisine hedef edinmiş Hema’nın,

 • Sorumlu olduğu ve yürürlükte olan T.C. ve Uluslararası Çevre / Enerji / İSG Mevzuatlarına ve diğer şartlara uymak,
 • Tüm ürün ve proseslerin, tasarımından ömür çevrimi sonuna kadar;
  • Çevre etkilerini sürekli kontrol ederek kirliliği kaynağında önlemek,
  • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
  • Teknolojik gelişmeleri takip edip olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmek,
  • Faaliyetlerimiz esnasında yaralanmalara, meslek hastalıklarına sebebiyet veren tehlikeli durumları analiz ederek; risklerimizi minimize etmek ve performansımızı sürekli geliştirmek.
  • Amaç ve hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlarda çevre / enerji / İSG faktörlerini göz önüne alarak gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak,
 • Çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği iyileştirmelerinin sonuçlarını, müşterileri, yan sanayileri, çalışanları, toplumla paylaşmak ve sistemleri yaygınlaştırmak,
 • Sıfır iş kazasına ulaşmak için tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında yok etmek,
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini ve enerji performansını sürekli iyileştirmek,
 • İş sağlığı ve güvenli, enerji verimliliği ve çevre konularında eğitimler düzenleyerek; tüm çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin bilinç düzeyini artırmak,
 • Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını kamuoyuna açık tutmak,
 • Dokümante edilmiş Çevre / Enerji / İSG Yönetim Sistemini, belirlediği hedefleri ile belli periyotlarda gözden geçirmek,

  Temel Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasıdır.