KAMUOYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Hema Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu’nun oluşturduğu Bilgilendirme Politikası’nın amacı, paydaşlarına şirketin markaya yönelik geçmiş performansı ve gelecek beklentilerine ilişkin bilgi ve gelişmeler hakkında doğru ve anlaşılabilir bir biçimde bilgi sunmaktır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak oluşturulmuştur. Bu düzenleme; şirket çalışanları, kamu otoriteleri, müşteriler, tedarikçiler, kredi verenler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile yazılı ve sözlü iletişimin esaslarını belirler.

Şirketimizde kamu bilgilendirmesi için aşağıdaki personeller görevlendirilmiştir.

  • Kurumsal Başkan Yardımcısı
  • Hema Endüstri A.Ş. Genel Müdürü
  • Hattat Holding Kurumsal İletişim Sorumlusu
  • İnsan Kaynakları Müdürü

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Şirketimizce kullanılan kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

3.1. Ulusal ve yerel basın,

3.2. Sosyal medya,

3.2.1. Facebook;

  • Hema Endustri insan kaynakları,
  • hemaendustri
  • hattatholding

3.2.2. Twitter;

  • hemaendustri
  • hattatholding

3.2.3. Linkedin;
Hema Endustri

3.3. Kurumsal internet siteleri;

3.4. Ulusal ve yerel televizyon kanalları vasıtasıyla, yazılı veya sözlü olarak Yönetim Kurulunun belirlediği kişiler tarafından kamu bilgilendirmeleri yapılır.

4. Haberlerin İzlenmesi ve Açıklamalar

4.1. Kurumsal İletişim Bölümü tarafından günlük olarak ulusal ve yerel basınlarda çıkan haberler izlenir. Haberlere istinaden raporlar üst yönetime sunulur.

4.2. Şirket çalışanlarına duyurulması gereken haberler varsa mail ile bilgilendirme yapılır.

4.3. Şirket hakkında basın yayın organlarında çıkan, şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber tespiti halinde, yönetim kararına istinaden gerekli açıklama yapılır.

5. Bilgilerin Gizliliği

5.1. Yeni işbaşı yapan personel şirket içindeki gizli bilgilerin paylaşılmaması konusunda gizlilik sözleşmesi imzalar.

5.2. Tedarikçi ve müşterilerimiz ile şirket bilgilerinin güvenliği kapsamında karşılıklı gizlilik anlaşmaları imzalanır.

5.3. Hizmet alımı yapılan 3. taraf kuruluşlar ile de karşılıklı olarak gizlilik anlaşmaları imzalanmaktadır.

5.4. ISO 27001 sistemimiz gereğince yetkilendirmesi olmayan kimselerin ilgili bilgiye ulaşımı engellenmiştir.

6. Kurumsal Internet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş olup, adresi www.hemaendustri.com.tr’dir. Aşağıda internet sitemizde yer alan bilgilerin ana başlıkları verilmektedir. Kurumsal internet sitemizin geliştirilmesi yönündeki çalışmalara sürekli olarak yer verilir.

KURUMSAL
ÜRÜNLER
UYGULAMALAR
HEMA DÖKÜM
İNSAN KAYNAKLARI
HABERLER
İLETİŞİM

Şirketimiz internet sitesinde yayımlanan bilgilerin dışarıdan değiştirilmesini önleyecek yeterli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

7. Yürürlük

Bu Kamuyu Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer. Kamuyu Bilgilendirme Politikasında bir değişiklik gerektiğinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulu’nun onayından geçtikten sonra yayınlanır.