KALİTE POLİTİKASI

Otomotiv sektöründe dünyanın en iyi teknolojik sistem üreticilerinden biri olmayı hedefleyen Hema’nın, kurulu bulunan Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde;

Gelişmiş üretim teknolojilerini ve bilgi birikimini kullanarak, tüm çalışanları ve tedarikçilerinin katılımıyla,

  • Değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz, zamanında ve süreklilik içinde karşılamak,
  • Belirlemiş olduğu kalite hedeflerine süreç yaklaşımıyla ulaşmak,
  • Değişen dünya koşullarına cevap verecek şekilde kendisini donatıp sürekli geliştirmek,
  • Kalite Yönetim Sisteminin uygulanabilir şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmek,
  • Çevre ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincinde hareket etmek

Temel Kalite Politikasıdır.