VOLAN&VOLAN MUHAFAZA

Volan, krank miline bağlı krankın hareketi ile direkt dönen ve ateşleme zamanında aldığı gücü diğer zamanlarda motorun dönmesi için harcayarak hareketini devamlılığını sağlayan büyük silindirik dişlidir. Krank mili ile birlikte motorun dengesini sağlar.

Volan Muhafaza, Motor ve Şanzuman arasındaki bölümdür.

HEMA ENDÜSTRİ, Motor Üniteleri Fabrikasında, Tarım ve İş Makinaları için Volan ve Volan Muhafaza işlenmektedir. 50.000 adet/yıl kapasiteye sahiptir.