HİDROLİK KALDIRICI VALFLERİ

Her traktör üreticisinin kendine has özellik ve fonksiyonları göz önünde bulundurularak müşterilerimizin gereksinimlerini %100 karşılayan özel tasarımlar yapılmaktadır.

5-100 lt/dak debi aralığı ve azami 250 bar basınca kadar çıkabilen hidrolik kaldırıcı kontrol valflerimiz çok yönlü tasarım teknikleri kullanılarak müşterilerimizin beğenisine sunulmaktadır.

Hidrolik kaldırıcıların pozisyon kontrolü, güç kontrolü, her ikisinin aynı anda uygulanabildiği karma kontrol ve yüzdürme fonksiyonları ile ekipman düşme hızını kontrol yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Bu kontrolleri sağlamak için traktör hidrolik sisteminde dolaşan yağı istenen fonksiyonla ilişkili bir şekilde hidrolik kaldırıcının silindirine, tanka yönlendiren veya silindirdeki yağın tutulmasını sağlayan bileşen hidrolik kaldırıcı kontrol valfidir.

Kontrol valfi içerisinde ana sürgü, indirme valfi, tahliye valfi, akış kontrol valfi ve check-valf gibi değişik işlevleri yerine getirebilen valflerin aynı gövde içinde, mümkün olduğunca kompakt bir tasarımla bir araya gelmesinden oluşan basınç düzenleyicili ve debi kontrollü bir valftir. Valf giriş debisinden (motor devrinden) bağımsız olarak hidrolik kaldırıcı pistonuna gerekli basıncı ve sabit debiyi sağlamaktadır.


Elektrikli Otolift Tasarım
Kontrol valfleri ile birlikte çalışmak üzere tasarlanan
oto-lift sistemi sayesinde hidrolik kaldırıcı mekanizmaları
elektriksel sinyal ile hareket ettirilebilmektedir
Yüke Duyarlı (LS) Tasarım
Bir yük duyarlı sistem kullanılarak hidrolik lift ve mobil valf
aynı anda hidrolik lift önceliği ile eşzamanlı olarak kullanılabilir
Kompakt Tasarım
Mekanizma parçaları ve diğer fonksiyonların tamamı valf bloğu
üzerinde toplanarak kompakt bir tasarım sağlanmıştır.
Elektro Hidrolik Tasarım
Kaldırma ve indirme fonksiyonları oransal selenoidlerle
kumanda edilen bir Elektro-hidrolik kontrol valfi tasarlanmıştır
Kapalı Merkezli Tasarım
Özellikle iş makinaları için sürekli yüksek basınçta çalışabilen
ve kapalı merkez kontrol valfi tasarımıdır
Esnek Tasarım
Yön kontrol valf dilimleri valf bloğu üzerine direkt olarak
bağlanarak esnek bir tasarım sağlanır.
Basit Tasarım
Kontrol valfi fonksiyonları müşteri ihtiyaçlarına göre
yeterli seviyede tutularak gereksiz parçalar elimine edilmiştir.
Bu sayede arıza oranı düşük, verimliliği yüksek bir tasarımdır.