WCM

Hema Kayıplara Odaklı Verimlilik Metodolojisi

2006 yılı başlarında aralarında FIAT, Archelor gibi çok uluslu şirketler adına Kyoto Üniversitesi öğretim üyelerinden ve aynı zamanda JIPM’in (Japanese Institute for Plant Maintenance) kurucularından Prof. Hajime Yamashina tarafından WCM (World Class Manufacturing) adı altında geliştirilmiştir.

“Kayıplara Odaklı Verimlilik Uygulamaları Metodolojisi” WCM’in kavramsal yaklaşımını temel alarak uygulanan (kayıplara odaklı yaklaşım) işletmenin var olan organizasyonel yapısı içerisinde kayıpların tipolojisi ve oluştukları alanlara odaklanarak, WCM’in de kullandığı Yalın Üretim Tekniklerini Kaizen Metodolojisi ile Odaklanmış İyileştirme (Focused Improvement) yaklaşımı uygulama temeline dayanmaktadır. “Kayıplara Odaklı Verimlilik Uygulamaları Metodolojisi” 10 ana WCM yaklaşımının bir tanesini içermektedir.

Nisan 2013 tarihinde hazırlanan bir “Master Plan” doğrultusunda Hema Endüstri tesislerinde başlatılan ve Dişli & Aktarma Organları, Krank & Motor Blok, Pompa, Direksiyon ve Lift & Valf Fabrikaların da yürütülmekte olan “Kayıplara Odaklı Verimlilik Uygulamaları” ile;

  • Kazanılan metodolojinin sonraki dönemlerde Hema Endüstri çalışanları tarafından bir “yaşam biçimi” olarak sürdürülmesi,
  • Şirket çalışanlarının maliyet - karlılık - kayıplar ilişkisi konusunda farkındalık düzeyinin ve kayıpları görebilme yeteneğinin artırılması,
  • Uygulama alanı olarak seçilen Fabrikalarda 4’er aylık dönemlerde, özellikle mavi yakalı çalışanların yaygın katılımı ve Kaizen Metodolojisi ile İyileştirmelere Bireysel Katılım ve Çalışma Grupları uygulamaları ile somut finansal sonuçlar elde edildi.
  • İşletmede yerleşmiş bulunan Yalın Düşünce kültürü ve uygulamaları niteliğinde olan 6-Sigma ve Çalışma Grupları’nın gelecekteki çalışmaları ve konu seçimlerinde “pusula” niteliği taşıyacak olan, ”Kayıplara Odaklı Verimlilik Uygulamaları Metodolojisi”nin adımlarının işletmenin bilgi dağarcığına kazandırılması,
  • “Bireysel İyileştirme “ uygulamaları gibi yaygın katılım sistemleri kurularak, özellikle mavi yakalı çalışanların maliyet düşümü başta olmak üzere, tüm iyileştirme faaliyetlerine daha yaygın katılımının sağlanması, amaçlanmaktadır.


Metodoloji, Hema bünyesine adapte edilmiş, kayıplar analiz edilerek tek tek maliyetlendirilmiş ve mavi yakalı çalışma grubu ile projeler başarılı bir şekilde yürütülmektedir.